Effecten op werkgeluk en stress tijdens de lockdown

Het effect van de tweede lockdown op werkgeluk en stress 

Lockdown verhoogt stress en vermindert werkgeluk

Jaarlijks wordt het werkgeluk onder Nederlanders gemeten. Sinds afgelopen jaar spelen er meer veranderende factoren mee. Aanpassing in ons gedrag is dus noodzakelijk. Deze effecten brengen onzekerheid, een uitzichtloos gevoel en stress met zich mee.

Momenteel is er een tweede lockdown gaande in Nederland. Wie kan, moet thuis werken. Winkels en horeca zijn gesloten en sociale contacten worden beperkt. Veel Nederlanders ervaren meer stress tijdens de tweede lockdown, dan bij de eerste.

Uit onderzoek blijkt dat het stressniveau onder de 25- tot 45-jarigen het hoogst ligt. Ruim de helft van deze groep geeft het stressniveau een 6 op een schaal van 1 tot 10. En dit stressniveau is hoger dan in de eerste lockdown.

Uitzichtloosheid 

Niet alleen onder werknemers heerst stress door uitzichtloosheid, ook voor werkgevers is het moeilijk. Veel bedrijven hebben moeite met de langdurende verandering en kunnen het hoofd met moeite boven water houden. De effecten van de tweede lockdown leiden niet alleen tot meer stress, maar heeft ook invloed op het werkgeluk.

Werkplezier is gedaald met 25 procent in vergelijking tot de eerste lockdown. Er zijn meer mensen die zich melden bij een de huisarts en/of werkgever met klachten.

Waarom juist verbinding nu zo belangrijk is

We zitten nog wel even in deze corona situatie, dus kan het gesprek over werkgeluk beter zo vroeg mogelijk worden uitgevoerd.

De verbinding van de werknemers met de organisatie is van sterke belang als er gesproken wordt over werkgeluk en stress. 4 van de 10 werknemers geven aan emotionele ondersteuning te missen, terwijl dit in de zomer 2 op de 10 werknemers was. Sociale interactie draagt bij aan werkgeluk en werkplezier. Als mensen zich minder verbonden voelen heeft dat impact op de beleving van werk.

De verandering naar thuiswerken en hierdoor minder fysiek contact levert dus zeker vragen ten aanzien van verbinding op.

  • Op welke wijze kan de verbinding in stand blijven, bij minder fysieke communicatie?
  • Is het hierdoor lastig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen?

Werkgeluk gaat over dieperliggende emoties, het gevoel om iets bij te dragen aan groter geheel en een betekenis zijn voor een ander. Wel of geen corona, deze zaken zijn altijd belangrijk.

Doe vooral moeite om verbinding te creëren. Een gesprekje bij de koffieautomaat is niet meer mogelijk. Daarnaast komen onduidelijkheden in doelen en strategie binnen een organisatie meer naar voren. We kunnen elkaar online minder goed bijsturen.

Grip hebben op de organisaties ‘purpose’ verhoogt werkgeluk

Niet alleen de verbinding is belangrijk voor werkgeluk, maar ook de doelen en de focus van de organisatie.

Vaak kunnen omgevingsfactoren als corona een grote rol spelen op de helderheid van de doelen. Dit heeft dan weer invloed op het werkgeluk en stressniveau. Nu thuiswerken de status quo is, is het belangrijk aandacht te schenken aan gezond thuiswerken.

Verhoog het werkgeluk en verlaag de stress en het uitzichtloze gevoel. Zo krijg je meer grip binnen de organisatie om je unieke purpose te leven.

Tip: Download nu de gratis whitepaper over meer grip en focus in je organisatie

Ook interessant:

 

Volg je ons al op Facebook en Instagram

10 manieren om je leven nu te verbeteren
photo

John Strelecky geeft je gratis tips om het leven van je dromen te leiden!

DOWNLOAD HET GRATIS E-BOOK