Zet de SLIM-regeling verstandig in

Duurzaam ontwikkelen medewerkers kan vergoed worden door de overheid

Toekomstproof blijven met je organisatie? Je mensen in hun kracht zetten? Maar twijfel je over de investering? Geen zorgen. De overheid heeft een gloednieuwe SLIM-regeling in het leven geroepen, zodat scholingskosten (voor een groot deel) worden vergoed en je medewerkers kunt blijven ontwikkelen. Subsidie tot 80% op externe en interne kosten!

Wat is de SLIM-regeling?

Binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) is het minder gebruikelijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen met een studie. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd en geld voor in huis, dan grotere bedrijven. Met de SLIM-regeling en de bijbehorende subsidie van maximaal 80%! wil het kabinet dit gaan oplossen. Zo kan deze subsidie worden ingezet bij een HR-Scan of de aanvraag van loopadvies- of ontwikkeltraject van Big Five for Life.

Bedrijven kunnen nu subsidie aanvragen om de kennis van hun werknemers up to date te houden, hier valt ook loopbaanadvies en -coaching onder.

Ieder midden- en kleinbedrijf (MKB) kan van 1 t/m 30 juni en van 1 t/m 30 september een subsidieaanvraag indienen. Je bent een MKB bedrijf als:

 • je niet meer dan 250 personen in dienst hebt
 • de jaaromzet minder bedraagt dan 50 miljoen euro (of jaarlijks balanstotaal minder bedraagt dan 43 miljoen euro).

Waar kun je de subsidie voor aanvragen?

De subsidie beoogt het versterken van de leercultuur in het MKB. Dat is natuurlijk prima voor je organisatie, maar zeker net zo belangrijk voor je werknemers! Hoe hoger het kennisniveau, des te beter het product dat je maakt. Onderzoek toont ook aan dat elke euro die wordt besteedt aan de ontwikkeling van medewerkers zich maar liefst 6 keer terugverdient!

 

Voor ondernemers: er zijn drie mogelijkheden die betrekking hebben op activiteiten die je zelf start:

 • Doorlichting van het bedrijf wat leidt tot een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het vaststellen van de scholingsbehoefte;
 • Het laten opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers;
 • Het ontwikkelen van een systeem waarin werknemers zich verder kunnen ontwikkelen in hun werk, een voorbeeld hiervan is een eigen bedrijfsschool opzetten.

Voor werknemers:

 • Het loopbaantraject van Big Five for Life valt onder de SLIM-regeling;

Wanneer aanvragen? 

De werkgever kan de SLIM-regeling van 1 t/m 30 juni en van 1 t/m 30 september 2022 aanvragen. Er is voor de periode in maart 15 miljoen euro beschikbaar gesteld door de overheid, in september is dit 14,5 miljoen euro. Wees er dus snel bij!

Hoe ziet zo’n aanvraag eruit?

 • Maak een beschrijving van dat wat je wilt gaan doen (het initiatief) en neem hierin op hoe dit bijdraagt aan je initiatief (doel).
 • Vermeld het bedrag van de aanvraag (maximaal € 24.999,-) en onderbouw de noodzaak van de subsidie.
 • Omschrijf of en in hoeverre andere partijen betrokken en geraadpleegd zijn.
 • Neem de startdatum op in de aanvraag, de verwachte einddatum, een planning van de activiteiten (activiteitenplan) en een begroting.
 • Stel een de-minisverklaring op dat geen subsidie wordt ontvangen vanuit Europese Unie).
 • Leg uit hoe jouw initiatief wordt geëvalueerd.

Meer informatie over de subsidieaanvraag kun je hier vinden. Onze loopbaanadviseurs kunnen je bij de aanvraag begeleiden.

Welke kosten worden gesubsidieerd?

 • Externe kosten loopbaanadviseurs (loopbaancoaching)
 • Directe loonkosten van eigen personeel (plus 32% opslag werkgeverslasten)
 • Overheadkosten (15% loonkosten)

Lage investering werkgever 

Er wordt verschil gemaakt tussen het kleinbedrijf en middenbedrijf. De definitie van een kleinbedrijf is dat er minder dan 50 personen werkzaam zijn in je bedrijf en de jaaromzet of balanstotaal niet meer bedraagt van 10 miljoen euro.

Voor het kleinbedrijf wordt een eigen investering verwacht van 20%, voor het middenbedrijf geldt een percentage van 40%. Als de eigen interne kosten worden meegeteld dan is de werkelijke investering nog kleiner.

Big Five for Life heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee de investering en het voordeel kan worden berekend. Vraag onze adviseurs om meer informatie.

Het belang van loopbaancoaching

De arbeidsmarkt verandert in rap tempo. We moeten met z’n allen langer werken, de bevolking vergrijst, zekerheden vervagen (een baan voor het leven bestaat niet meer, de gevolgen van de Corona crisis voelen we allemaal) en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Dit dwingt organisaties actie te ondernemen als het gaat om de ontwikkeling en de inzetbaarheid van de medewerkers. In hoeverre kunnen medewerkers bepaalde werkzaamheden straks nog uitvoeren?

De SLIM-subsidie regeling maakt het ook voor MKB bedrijven mogelijk om in haar medewerkers te investeren.

De SLIM-regeling kan gemakkelijk ingezet worden bij een loopbaanadvies of loopbaanontwikkeling. Om een leerrijke werkomgeving te creëren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan van je personeel. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je mede- werkers? Hoe verhoudt dit zich tot de arbeids- markt? En hoe kun je hier als leidinggevende samen met de medewerker op inspelen? Om op deze vragen een antwoord te krijgen, kan je als ondernemer subsidie ontvangen om loopbaan- of ontwikkeladviezen te verkrijgen voor de medewerkers in je organisatie. 

Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen wordt gestart met een loopbaantraject tussen een loopbaanadviseur en een medewerker. In dit traject onderscheiden we de volgende stappen:

 • de huidige situatie en het toekomstperspectief
 • de ambities en talenten van de medewerker
 • de competenties (vaardigheden) en kwaliteiten van je medewerker inzichtelijk gemaakt
 • het Persoonlijk Ontwikkel Plan richting de nieuwe toekomst
 • en wordt gekeken welke toekomstige loopbaanmogelijkheden hij of zij heeft binnen de organisatie of op de arbeidsmarkt.


Het loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt jou als ondernemer ook weer bij het vitaal houden van medewerkers en kan daarnaast behulpzaam zijn voor de strategische planning van je bedrijf.

Je kunt een van onze gecertificeerde adviseurs zelf kiezen. 

Brandmerck over Big Five for Life Businesscoaching

“Wij hebben met ons online marketingbureau meegedaan aan The Big Five for Life.

En dat heeft ons als bedrijf echt super goed geholpen, zowel voor het bedrijf als voor de medewerkers individueel.

We zijn echt tijdens de sessies die we gehad hebben en de 1-op-1 veel dieper in gegaan op de drijfveren van alle medewerkers die we hebben, maar ook persoonlijk. Die we super goed hebben gekoppeld aan wat wij als bedrijf eigenlijk willen en wat voor het bedrijf heel belangrijk is.

En daar zijn we nu mee aan de slag gegaan en hebben we hele goede houvast gekregen om dit verder in de organisatie verder te integreren.

Dus wij zijn super blij met het traject dat we via Big Five for Life hebben gedaan.”

Robert Hoekstra
CEO en eigenaar Brandmerck